På denna webbplats visas bilder från Bessinge

Del av "Topografiska Corpsens karta öfver Sverige 1865". Röd markering visar "automobilväg" 1921


Del av karta från 1917