Bessinge 7b

 

Else Andersdotter (f 28/7 1839) kom från Bessinge 5 och gifte sig 1867 med Ola Persson som var född på gården 7/10 1842. De fick tre barn. Familjen flyttade till Pärup nr 2 år 1878. Else återvände till Bessinge 7 år 1930.

 

Anna, f 27/11 1868

Else, f 12/4 1871

Anders, f 30/8 1873, d 11/6 1910

Anna och Else gifte sig med tvillingbröderna Ola resp. Sven från Bessinge 5. Anna och Else var kusiner till Ola och Sven. Anna flyttade till Ola på Bessinge 5.

Else Olsdotter gifte sig med Sven Jönsson. De övertog Bessinge 7.

Anders bodde kvar hos föräldrarna i Pärup tills han dog.

 

___________________________________________________________________________

 

Kusinerna Else Olsdotter och Sven Jönsson gifte sig 31/5 1895. De fick fyra barn.

 

Nils Oskar, f 12/5 1896, d 15/5 1896

Ester Ingeborg, f 6/1 1898, d 16/2 1974

Albert Ivar, f 20/4 1901, d 7/3 1980

Einar Ossian, f 2/3 1907, 17/12 1984

 

Albert flyttade till Pärup 2 år 1929 och blev ägare till den gården.

 

___________________________________________________________________________

 

 

Syskonen Ester och Einar Svensson stannade kvar och brukade gården. Efter deras död revs byggnaderna och marken såldes till grannar.

 

 

Sven Jönsson med familj. Albert f 1901,
Einar f 1907, Ester f 1898, Else f 1871, Sven f 1864

Einar Svensson, en av Bessinges första bilägare

Ester Svensson

Einar Svensson

Gården innan byggnaderna revs.