Gamla bilder från Bessinge 2


Anders Persson med familj. Ida f 1903, Ernst f 1908, Albin f 1916 och Alli f 1905. Fotot troligen taget vid Anders Perssons 60-årsdag 1934.

Ernst Andersson, Harry Persson, Charles Andersson och Albin Andersson


Kassaskrin. Har troligen tillhört Jöns Månsson 1774-1863. Jöns Månsson var Anders Perssons farmors far.